Hem > Nyheter > industri nyheter

Varför är förlorat skumgjutning dyrt?

2023-08-30


Tappat skumgjutning, även känd som evaporativ mönstergjutning, är en komplex och specialiserad gjutprocess som innebär att man skapar ett skummönster av den önskade metalldelen, belägger den med eldfast material och häller sedan smält metall i formen. Även om det erbjuder flera fördelar, såsom intrikata former och fina detaljer, finns det flera anledningar till varför förlorad skumgjutning kan vara relativt dyr:

Mönsterproduktion och verktyg: Att skapa skummönstren som används vid förlorat skumgjutning kräver precisionstillverkningstekniker, ofta involverande CNC-bearbetning eller 3D-utskrift. Kostnaden för att designa och producera dessa mönster kan vara betydande, särskilt för invecklade och komplexa delar.


Material och hantering: Skummaterialet som används för att skapa mönster måste vara av hög kvalitet och konsistens för att säkerställa korrekt replikering. Dessutom kräver hantering av ömtåliga skummönster försiktighet för att undvika skador under transport och montering.


Eldfast beläggning: Att applicera den eldfasta beläggningen på skummönstret är ett avgörande steg för att säkerställa att det tål de höga temperaturerna hos smält metall. Denna beläggningsprocess kräver kvalificerad arbetskraft och specialiserad utrustning, som båda bidrar till kostnaden.


Hantering av smält metall: Att hälla smält metall i skumformen kräver noggrann kontroll och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor. Rätt utrustning och skickliga operatörer är nödvändiga för att hantera detta steg effektivt.


Kvalitetskontroll: Förlorat skumgjutning kräver strikt kvalitetskontroll för att säkerställa att skummönstren är korrekt belagda och att gjutgodset uppfyller de önskade specifikationerna. Detta involverar inspektioner, tester och eventuellt omarbetningar, som allt bidrar till den totala kostnaden.


Bearbetning efter gjutning: Efter att gjutningen är klar kan det behövas ytterligare steg, såsom att ta bort överskott av eldfast material, efterbearbetning och bearbetning för att uppnå den önskade slutprodukten. Dessa eftergjutningsprocesser bidrar till den totala kostnaden.

Begränsade skalfördelar: Förlorat skumgjutning är ofta mer kostnadseffektivt för små till medelstora produktionsserier på grund av den tid och ansträngning som krävs för att skapa och ställa in mönster. För storskalig produktion kan andra gjutningsmetoder som sandgjutning vara mer ekonomiska.


Kvalificerad arbetskraft och expertis: Förlorat skumgjutning kräver skicklig personal med expertis i att hantera skummönster, applicera eldfasta beläggningar och hantera gjutningsprocessen. Kvalificerad arbetskraft tenderar att kosta högre.


Utrustning och faciliteter: Den specialiserade utrustningen och faciliteterna som krävs för förlorad skumgjutning bidrar till de totala kostnaderna.


Trots sin högre kostnad,förlorat skumgjutningerbjuder fördelar som komplexa geometrier, minskat behov av eftergjutningsbearbetning och potentiella viktbesparingar. Beslutet att använda förlorat skumgjutgods bör baseras på en grundlig bedömning av dess fördelar och kostnadseffektivitet för den specifika delen och produktionsvolymen.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept